chinh-sach-bao-ma

Chúng tôi lấy thông tin bạn để làm gì?

Chúng tôi lấy thông tin cá nhân của bạn để có thể cung cấp đến bạn những thông tin thú vị nhất mà chúng tôi mới cập nhật được. Hoặc là mỗi khi chúng tôi nâng cấp, bảo dưỡng sẽ gửi thông tin đến cho các bạn ngay lập tức.

Chúng tôi thu thập những gì?

Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin sau:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Email

Cam kết

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không gửi thông tin của bạn cho bên thứ 3 biết về thông tin cá nhân của bạn.